Rychlý kontakt
Sidebar
Kategorie

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů

Daniel Berka productions s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 07488742, dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit písemně, na adrese: Daniel Berka productions s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Daniel Berka productions s.r.o., dbá na bezpečnost osobních dat, která nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat Daniel Berka productions s.r.o., o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel, o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma, ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému Správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi  pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například e-mailová adresa v rámci zasílaného obchodního sdělení), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na e-mail: daniel@pandafoto.cz nebo na naši společnost:

Daniel Berka productions s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu 1 roku a to pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů.

Použití cookies a dalších technologií měření

Společnost Daniel Berka productions s.r.o. a její marketingoví, analytičtí a technologičtí partneři, používají určité sledovací a měřicí technologie (například cookies, webové signály, pixely, značky a skripty).  Tyto technologie se používají k průběžné údržbě, poskytování a zlepšování našich služeb a zajištění lepšího dojmu našim návštěvníkům, našim uživatelům a jejich uživatelům. Díky těmto technologiím jsme například schopni uchovávat a sledovat předvolby a ověřené relace našich návštěvníků a uživatelů, lépe zabezpečovat naše služby, zjišťovat technické problémy, uživatelské trendy a efektivitu kampaní, sledovat a zlepšovat celkové poskytování našich služeb.

Upozorňujeme, že služby třetích stran umisťující soubory cookies, nebo využívající jiné měřicí technologie prostřednictvím našich služeb se mohou řídit vlastními zásadami sběru a ukládání informací. Na tyto postupy se nevztahují naše zásady ochrany osobních údajů a nemáme nad nimi žádnou kontrolu. 

Soubory cookies: Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost. Aby některé z těchto technologií správně pracovaly, musí se na vaše zařízení stáhnout a uložit malý datový soubor (tzv. „cookie“). Ve výchozím nastavení používáme několik trvalých souborů cookies pro účely ověřování relace a uživatele, zabezpečení, uchování předvoleb uživatele (např. výchozího jazyka a nastavení), stability spojení (např. pro nahrávání médií, používání funkcí elektronického obchodu apod.), sledování výkonnosti našich služeb a marketingových kampaní, obecně pak za účelem poskytování a zlepšování našich služeb.

Chcete-li kterýkoli soubor cookie odstranit nebo zablokovat, vyhledejte části vašeho prohlížeče věnované nápovědě a podpoře, kde naleznete pokyny, jak soubor nebo složku obsahující uložené soubory cookie najít. Informace o odstraňování a správě cookies jsou rovněž k dispozici na stránkách www.AboutCookies.org (tento web neposkytuje Daniel Berka productions s.r.o. a nemůžeme tedy zajistit jeho přesnost, úplnost ani dostupnost).

Upozorňujeme, že odstraněním našich souborů cookies, nebo zablokováním budoucích cookies, nebo měřicích technologií, můžete přijít o možnost přístupu k některým oblastem, nebo funkcím našich služeb, případně tím můžete jinak negativně ovlivnit svůj uživatelský dojem.

Transparentní soubory GIF: My i některé služby třetích stran, můžeme používat softwarovou technologii známou jako transparentní soubory GIF (neboli webové signály, v angličtině také Web Beacons/Web Bugs), které jim a nám umožňují zlepšovat naše služby na základě měření jejich účinnosti a výkonnosti. Transparentní soubory GIF jsou nepatrné grafické soubory s jednoznačným identifikátorem a funkcí obdobou cookies, ale na rozdíl od nich se neukládají na váš počítač, ale jsou zakomponovány do našich služeb.

Flash a HTML5: My i některé služby třetích stran můžeme dále – zejména k reklamním účelům – používat některé měřicí technologie známé jako „Flashcookies“ a „HTML5“. Jednotlivé prohlížeče mohou nabízet své vlastní nástroje pro správu a odstraňování nebo blokování takových technologií. Další informace o správě cookies ve formátu Flash jsou k dispozici zde: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (upozorňujeme, že tento web neposkytuje Daniel Berka productions s.r.o. a nemůžeme tedy zajistit jeho přesnost, úplnost ani dostupnost).

Behaviorální cílení a opakované cílení: Některé služby a reklamní sítě třetích stran mohou, na našich webových stránkách, v aplikacích Daniel Berka productions s.r.o. zobrazovat reklamu nebo spravovat naši reklamu na jiných webech. Takové strany mohou používat některé měřicí technologie ke sběru určitých údajů o vašich aktivitách ve službách a v různých webech službách třetích stran, aby vám mohly poskytovat cílenou reklamu na základě vašich zájmů a preferencí. U některých inzerentů a reklamních sítí se můžete od zobrazování cílené reklamy odhlásit kliknutím na tento odkaz (nebo pokud se nacházíte v Evropské unii, klikněte na tento odkaz). Upozorňujeme, že se tím neodhlašujete od příjmu veškeré inzerce.

Doplnění uživatelských údajů: Informace o vás můžeme přijímat i z jiných zdrojů, včetně veřejně dostupných databází nebo třetích stran, od nichž jsme údaje zakoupili, a tyto údaje můžeme kombinovat s informacemi, které již o vás máme.  To nám pomáhá aktualizovat, rozšiřovat a analyzovat naše záznamy, identifikovat nové zákazníky a poskytovat produkty a služby, které pro vás mohou být zajímavé. Poskytnete-li nám osobní údaje jiných osob, případně pokud nám jiné subjekty poskytnou vaše údaje, použijeme tyto údaje výhradně ke konkrétnímu účelu, pro který nám byly poskytnuty.

Signály „Do not track“: Upozorňujeme, že své zásady a postupy neměníme v reakci na signál „Do Not Track“ v hlavičce souboru HTTP zaslaného prohlížečem nebo mobilní aplikací.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od společnosti Daniel Berka productions s.r.o., dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím e-mailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento e-mail zpracovávat výhradně k těmto účelům. Společnost Daniel Berka productions s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od společnosti Daniel Berka productions s.r.o.. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu společnosti.

Zpracování osobních údajů

Daniel Berka productions s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů.

Odběr novinek (zasílání newsletterů, obchodních sdělení) z webu www.pandafoto.cz

V případě, že od nás chcete dostávat novinky z webu „ www.pandafoto.cz“, jehož provozovatelem je společnost Daniel Berka productions s.r.o., v rámci nabízených služeb, potřebujeme ke zpracování Vašich osobních údajů souhlas. Tento souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat.

Kontaktní formulář

Za účelem komunikace se zákazníkem, který nás kontaktoval pomocí kontaktního formuláře umístěného na  www.pandafoto.cz, potřebujeme ke zpracování Vašich osobních údajů souhlas. Tento souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat.

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

E-mail, Jméno, Příjmení, Pracovní pozice

 

Účel zpracování

Informování odběratele o novinkách námi nabízených služeb, komunikace k případnému uzavření smlouvy.

Doba zpracování

Do odvolání souhlasu

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 19. listopadu 2019

Instagram panda__foto

Olomouc a okolí od Panda foto - Daniel Berka

Panda foto - Daniel Berka

Litovelské Pomoraví od Panda foto - Daniel Berka

Horka nad Moravou od Panda foto - Daniel Berka